Home2019-06-11T16:53:19+02:00

La sostenibiltat de les empreses
i noves prespectives de la RSC
Aula 2019 de la Facultat d'Economia i Empresa Dimecres, 26 de juny de 2019 Av. Diagonal, 696, 08034 Barcelona Inscripció gratuïta: info@grupcies.org Col·labora:

El Centre d’Investigació d’Economia i Societat (CIES) constituït com a Grup d’Investigació el 1988, fa trenta anys, gràcies a l’experiència acumulada a través d’anys d’investigació per un grup d’experts en l’àmbit de l’economia i la societat.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

FORMACIÓ

CONEIXEMENT

NOTÍCIES DEL CIES