Línies d’investigació

 • Mercat de Treball
 • Economia social, Tercer Sector i desenvolupament comunitari
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Comptabilitat i auditoria social
 • Informes de sostenibilitat
 • Relacions sector públic i sector privat
 • Desenvolupament sostenible
 • Polítiques econòmiques i socials
 • Gestió de la multiculturalitat
 • Gestió del gènere
 • Gestió de la reputació
 • Filantropia estratègica

Formació

 • Organització de congressos, seminaris i jornades.

 • R + D + I, projectes i contractes.

 • Seminaris ponències i difusió de continguts.

 • Serveis

Coneixement

Transferència del coneixement a la societat i món empresarial