CIES forma part del Parc Científic Barcelona com a centre de R + D + I, i està vinculat a la Universitat de Barcelona (UB) per a la realització conjunta d’activitats de recerca i programes de formació mitjançant l’estudi de la combinació entre eficàcia econòmica i interessos socials.

Donada la importància que es concedeix al CIES a la xarxa de capital humà, citem els organismes nacionals i internacionals, públics i privats, en què ha participat o amb els que manté relació.

  • Parc Científic Barcelona.
  • Fundació Bosch i Gimpera