La jornada sobre la sostenibilitat de les empreses i noves perspectives de la RSC celebrades a l’antiga sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa el passat dimecres 26 de juny, va reunir a un important nombre de professorat, persones expertes i representants d’empreses en el que va ser la represa de l’activitat divulgativa del Centre d’Investigació d’Economia i Societat.

L’acte va estar presidit per la Dr. Ana Laurova, Cap del Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona, que va adreçar unes paraules de benvinguda a totes les persones assistents a la jornada. En la seva intervenció va felicitar el CIES per la iniciativa d’organitzar la jornada de reflexió i debat, i va encoratjar els membres del grup de recerca a continuar actius per aportar nou coneixement a un repte dels nostres dies com és la sostenibilitat del nostre entorn del que les empreses i les organitzacions en són part activa.

La presentació del grup de recerca CIES va anar a càrrec de la Dra. Isabel Vidal, Catedràtica de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i fundadora del CIES ara ja fa més de 30 anys. En la seva intervenció va explicar els orígens del CIES, les motivacions i els reptes. Fer recerca sobre RSC fa 30 anys era tasca per a pioners i gent avançada, que havien de sortir i anar a països més avançats en la matèria per trobar coneixement i experiències. El treball va donar els seus fruits i el CIES va ser un dels impulsors de la RSC a casa nostra i així com del primer Master en RSC.

Per entrar en matèria de l’actualitat de la RSC va prendre la paraula en Jordi Martí, Coordinador de la Secció de Comptabilitat de la Facultat d’Empresa. La seva intervenció va aportar les claus que regiran el present immediat de les grans empreses i que marcaran el camí a la resta. El seu discurs va fer un ràpid repàs de l’evolució dels conceptes que ens permeten identificar quin és el valor d’una empresa, que va servir per introduir l’explicació de la tendència entre les empreses més avançades que busquen millorar la relació amb el seu entorn. Per fer l’explicació més comprensible va projectar un triangle en el que situa en el centre el valor aportat a la societat per l’empresa, i trobant en cadascun dels seus vèrtexs la dimensió econòmica i de governança, la mediambiental i la social.

Jordi Martí va continuar la seva intervenció presentant una nova llei, una llei aprovada pel govern espanyol i publicada el dia dels sants innocents de l’any passat, que de moment només obliga a les grans empreses. És una llei que demana a les empreses que acompanyi el seu informe financer amb una memòria sobre l’activitat no financera. D’aquesta manera les empreses, i els seus consells d’administració, hauran de prendre consciència de la importància de com es fan les coses, perquè després hauran de posar la seva signatura a la memòria i elevar-la al registre mercantil i fer-la pública.

I la tercera part de la  intervenció d’en Jordi Martí es va centrar en presentar una eina que han desenvolupat des de la universitat per qualificar la qualitat del valor afegit de les empreses, l’ESG Rating.

A partir d’aquest moment pren la paraula en Josep Maria Caselles, Director General d’Invenies, per presentar la bondat de l’ESG Rating per avaluar l’activitat de les empreses, la capacitat per formular objectius i estratègies, vinculant els seus continguts a un model de gestió basat en l’excel·lència com és l’EFQM, i podent donar comptes de la relació i aportació de les empreses a l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

A continuació en Jordi Martí va entregar el document acreditatiu de la qualificació obtinguda en l’aplicació de l’ESG Rating a l’empresa Nadal Forwarding. Albert Verdós, director de marketing de la firma, va recollir el document i va exposar la seva experiència i el valor que aporta la qualificació rebuda, a fi de continuar treballant per ser una empresa millor en un món millor.