En una entrevista en el diari ABC la professora Yanna Stefanu parla de la importància d’una adequada mesura de l’activitat de les empreses respecte la seva responsabilitat social amb la societat.

La professora destaca que “les medicions d’impacte són el futur,donat que permeten presentar una evidència objectiva de la qualitat de l’impacte de l’empresa en el món”.

I també que les “memòries de sostenibilitat tenen dos grans problemes: d’una banda, les companyies acostumen a explicar accions que han dut a terme però fora de la seva activitat quotidiana (per exemple donar suport a la cursa contra el càncer, o
fer donacions al Banc d’Aliments o constituir un grup de voluntariat dins de l’empresa, etc.); però, el que la ciutadania espera d’elles és que siguin responsables
en l’exercici de la seva activitat, no amb els beneficis aconseguits”.

Per llegir l’entrevista sensera feu clic Entrevista medición impacto ABC