Qui som

El Centre d’Investigació d’Economia i Societat (CIES) constituït com a Grup de Recerca en 1988, fa trenta anys, gràcies a l’experiència acumulada a través d’anys d’investigació per un grup d’experts en l’àmbit de l’economia i la societat.

Des de més de 30 anys, el CIES és part integrant del Parc Científic de Barcelona i promou, coordina i porta a terme activitats de recerca i investigació social i econòmica, focalitzant principalment en la Responsabilitat Social Corporativa, i estudiant els impactes socioeconòmics de les empreses determinats pels canvis tecnològics, organitzatius, estratègics i de mercat, per tal d’identificar les estratègies de policy més adequades per promoure creixement econòmic, desenvolupament territorial, ocupació i benestar social a la societat a nivell global.

Missió

El CIES va néixer amb la missió de fer tasca d’investigació i formació per a la implantació d’estratègies de desenvolupament sostenibles en organismes, institucions, empreses privades i públiques.

Fins al dia d’avui, a través de la seva tasca d’investigació, docència i difusió, el CIES ha pogut fomentar la cultura econòmica i social a experts i representants de les administracions públiques, en professors i estudiants universitaris procedents de disciplines diferents, en tècnics i gestors de moviments i entitats de base, així com en professionals procedents de l’àmbit mercantil.

Visió

El CIES té com a visió esdevenir un centre d’investigació i formació de referència, amb la voluntat de facilitar la consecució d’un desenvolupament global sostenible.

Valors

Per CIES fer recerca significa essencialment utilitzar teories, metodologies i tècniques d’anàlisi per a produir nous coneixements que estiguin disponibles per a tothom. La investigació i el desenvolupament de coneixements es considera fonamental per millorar l’efectivitat de les polítiques públiques i privades, i, per tant, l’activitat duta a terme pel CIES busca combinar el rigor teòric amb l’atenció als aspectes operatius, per proporcionar eines que puguin utilitzar-se per donar suport a la definició de polítiques públiques.

Gràcies al seu enfocament multidisciplinari a la integració de les habilitats dels diferents grups de treball, el CIES ha aconseguit reunir molts referents nacionals en l’estudi de l’Economia i de la Societat i recollir, analitzar i difondre tota la informació possible sobre aquest sector, estimulant i donant suport a projectes innovadors per al seu desenvolupament.

Objectius

Els objectius del CIES se centren en l’estudi de la combinació entre interessos econòmics i cohesió social, amb el desenvolupament de les següents tasques:

 • Foment, difusió i aprofundiment dels estudis de l’economia i la societat
 • Intercanvi de coneixements i mitjans de treball entre els seus membres.
 • Organització de conferències i seminaris.

Equip

 • Isabel Vidal Martínez
 • Jordi Morrós Ribera
 • Ferran Rodríguez García
 • Jordi Martí Pidelaserra
 • Manuel Murillo Rosado
 • Yanna Stefanu Lidorikiotu
 • Josep Maria Caselles Joana
 • Xavier Bretones Hernández